2019 gada 27.martā notikušajā LIKTA kopsapulcē notika LIKTA valdes vēlēšanas. Jau daudzus gadus RIX Technologies aktīvi piedalās LIKTA aktivitātēs, līdzdarbojoties IKT politikas veidošanās valstī. Tādēļ arī šogad LIKTAS biedri atdeva savas balsis, lai RIX Technologies valdes locekle Eva Butāne tiktu ievēlēta LIKTA valdē uz nākamajiem diviem gadiem.  

LIKTA kopsapulcē tika prezentēts un apstiprināts asociācijas valdes ziņojums par paveikto un noteiktas prioritātes turpmākajam darbam 2019. – 2021. gadam. Biedri sapulcē kā prioritāti izvirzīja panākt, lai tehnoloģijas un digitālā vide kļūst par sabiedrības un ekonomikas neatņemamu sastāvdaļu, bez kuras nav iedomājama mūsu nākotne. 

Kopsapulcē tika nolemts, ka LIKTA nākotnē uzņemsies Latvijas digitālās attīstības vēstnieka lomu, turpinot strādāt pie tā, lai veicinātu izpratni par digitālās transformācijas nozīmi Latvijas ekonomikas izaugsmes veicināšanā dažādos līmeņos – uzņēmējdarbībā un sabiedrībā. Lai to panāktu, plānots paplašināt sadarbību ar citu nozaru asociācijām un, izmantojot IKT risinājumus, celt kopējo valsts ekonomikas konkurētspēju. Sadarbībā ar valsts pārvaldi LIKTA vēlas sekmēt procesu optimizāciju valsts pārvaldē, skatoties nākotnē arī uz “virtuālo” valsts pārvaldi, kur lielākā daļa procesu un pakalpojumu noris elektroniski.