A/S RIX Technologies kopā ar citiem IT Klastera uzņēmumiem IT DemoCentrā tikās ar Kazahstānas delegāciju, kuras sastāvā bija e-pārvaldes un kosmosa tehnoloģiju pārstāvji.
Delegācijas dalībnieki izrādīja lielu interesi par Latvijas IT risinājumiem un to ieviešanas pieredzi. Īpašu interesi delegācijas pārstāvji pievērsa RIX Technologies kultūras jomas risinājumiem: Vienotajai valsts arhīvu informācijas sistēmai un Nacionālo muzeju krājumu kopkatalogam. Ceram uz turpmāku ražīgu sadarbību.