Šī gada 11.decembrī LIKTA 16. gadskārtējā konferencē AS RIX Technologies izstrādātais risinājums saņēma IKT nozares gada balvas Platīna pele 2014 atzinības rakstu kategorijā “Risinājumi pārvaldei” par risinājumu “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vienotā informācijas telpas izveide”.

Kopumā šogad IKT balvai “Platīna pele 2014” tika saņemti 42 pieteikumi, no kuriem žūrija izraudzījās finālistus četrās kategorijās.

PP_diploms.jpgIzveidotais risinājums ir droša Zemkopības ministrijas un visu tās padotībā esošo iestāžu vienota informācijas telpa – digitāla darba vide, kas nodrošina automatizētu un elektronizētu informācijas, dokumentu un e-pakalpojumu plūsmu ministrijā un sešās tās padotībā esošajās iestādēs un to struktūrvienībās visā Latvijā.

Projekta mērķis bija izstrādāt ilgtspējīgu un mūsdienīgu, vienotu un drošu informācijas telpu Zemkopības ministrijā un tās padotībā esošajās iestādēs, kas nodrošinātu resorā izmantojamo IT risinājumu centralizāciju, vienotu digitālu darba vidi visiem resora darbiniekiem, klientu apkalpošanas procesu un biznesa procesu unifikāciju, kā arī iestāžu administratīvās slodzes samazināšanos.

Kopš 2012.gada 1.janvāra Zemkopības ministrijas un sešu tās padotības iestāžu un 110 to reģionālo struktūrvienību darbinieki visā Latvijā savus ar dokumentu apstrādi, to sagatavošanu, informācijas apriti un uzdevumu izpildi saistītos ikdienas pienākumus veic vienotā informācijas vidē. Kopumā darbam sistēmā reģistrēti 2760 lietotāji, kas ir aptuveni 90% no visiem darbiniekiem, kam darba pienākumu veikšanai nepieciešama piekļuve vienotajai videi. Zemkopības ministrijā iestādes iekšējā dokumentu un informācijas apritē šobrīd ir nodrošināts 100% bezpapīra birojs, un visi lietvedības kontrolētie dokumenti iestādē tiek apstrādāti tikai elektroniski.