2018.gada 12.martā Daugavpils Universitātes telpās notika Daugavpils valsts ģimnāzijas reģionālā metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra organizēta konference “Digitalizācija skolvadībā”. Konferencē piedalījās vairāk kā 90 pārstāvju no Latgales reģiona izglītības iestādēm.

RIX Technologies tika uzaicināti piedalīties konferencē, lai kā nozares eksperti iepazīstinātu izglītības iestāžu dalībniekus ar digitālās transformācijas tendencēm izglītībā. Konferencē izpilddirektore Inguna Pede informēja par aktualitātēm un paradumu maiņu, ar ko šobrīd jārēķinās sabiedrībai un īpaši pedagogiem darbā ar skolu jauniešiem, savukārt komercdirektore Vita Viese pastāstīja par iespējām un labās prakses piemēriem Dokumentu vadības sistēmas Namejs izmantošanā izglītības iestādēs. Konferences dalībnieki ieinteresēti uzklausīja sniegto un informāciju un aktīvi uzdeva jautājumus par sev aktuālajām tēmām.

Konferencē piedalījās arī HORTUS Digital pārstāvji, kuri informēja par Microsoft risinājumu izmantošanas iespējām skolvadībā, kā arī pašvaldību un skolu pārstāvji, kuri dalījās praktiskā pieredzē.