AS “RIX Technologies” tika uzaicināta piedalīties starptautiskā zinātniskā konferencē „4th Int.Conf. on Mathematics and Computers in Sciences and Industry”, kura notika no 24. līdz 26. augustam Korfu salā Grieķijā.

Konferencē AS “RIX Technologies” vadošais pētnieks Juris Rāts prezentēja pētījuma “Dinamiska lietotāja pieejas tiesību NoSQL datu modeļa definēšana un uz tā balstīta efektīva un droša pilnteksta meklēšanas algoritma izveide un analīze” rezultātus. Šis ir viens no pētījumiem, kuri tiek realizēti Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra (http://www.itkc.lv/) projekta ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ietvaros.