RIX Technologies kopā ar 15 partneriem no 6 valstīm iesniedz piedāvājumu ES Horizon 2020 kultūras mantojuma krātuvju integrācijas projektā ECHOES. Projekta partneri ir kultūras mantojuma institūti, provinču (Barselona Spānijā, Tresoara Nīderlandē) un pilsētu (Rijeka Horvātijā, Saragosa Spānijā, Ģente Beļģijā) pašvaldības, sešas universitātes un to institūti (Aragonas Universitātes inženierijas pētniecības institūts Saragosā Spānijā, iMinds Ģentē Beļģijā; Ilgtermiņa digitālās glabāšanas centrs Lulea universitātē Zviedrijā, Katalonijas universitāte Spānijā, Amsterdamas un Leidenes universitātes Nīderlandē) un četri IT uzņēmumi (RIX Technologies Latvijā, Gridline un Picturae Nīderlandē un luris.doc Barcelonā Spānijā). Projekta koordinators un vadošais partneris ir Erfgoed Leiden en Omstreken (Leidenes kultūras mantojuma organizācija, Nīderlande).
Piedāvājums tika iesniegts Horizon 2020 sadaļai “Reflective 6, Innovation ecosystems for digital cultural assets” (inovatīvas digitālu kultūras krājumu ekosistēmas) un tā mērķis ir projekta ECHOES (Empowering Communities with a Heritage Open Ecosystem – sabiedrības nodrošināšana ar atvērtu kultūras mantojuma ekosistēmu) realizācija. Projekta partneri vēlas izveidot universāli lietojamu digitālu ekosistēmu kultūras mantojuma kolekciju (arhīvu, arheoloģisko kolekciju, ēku sarakstu, audiovizuālo materiālu utml.) koplietošanai atbilstoši ģeogrāfiskajam izvietojumam vai tēmai. Tādējādi lietotājiem tiks dota iespēja strādāt ar konkrētai vietai, laika periodam vai tēmai piederošu informāciju neatkarīgi no tā, kuram krājumam vai valstij informācija pieder un kādā valodā tā ir publicēta. ECHOES tiks veidota kā atvērtā koda sistēma.
ECHOES piedāvās modernus rīkus gan informācijas meklēšanai un apskatīšanai, gan arī jaunas informācijas pievienošanai. Rīki nodrošinās plašas informācijas vizualizācijas iespējas, jo Eiropas kultūra arvien vairāk orientējas uz vizuālu, nevis tekstuālu informācijas attēlošanu. Kultūras mantojuma kolekciju apvienošana un ECHOES rīki ļaus zinātniekiem uzdot jaunus jautājumus un gūt jaunas atziņas.
ECHOES informācijas attēlošanas rīki piedāvās jaunas iespējas tūrismam un pilsētu mārketingam. ECHOES piedāvās kultūras informāciju kā atvērtos datus, un piedāvās jaunus meklēšanas kritērijus, kā tēma, šablons vai krāsa. Tas veicinās jaunu lietotāju grupu (tādu, kā dizaineri un spēļu veidotāji) iesaistīšanos kultūras mantojuma krājumu lietošanā, tādējādi palielinot krājumu izmantojamību.
Projekta realizācijai ir paredzēti 4 miljoni eiro. Piedāvājumu izskatīšana ilgs līdz oktobrim – tad uzzināsim, vai piedāvājums ir akceptēts. Pozitīva iznākuma gadījumā darbi pie projekta tiks uzsākti 2016. g. sākumā un norisināsies trīs gadus.