RIX Technologies un sadarbības partneru LLU realizētais zinātniskais pētījums par uzņēmuma dokumentu klasificēšanas automatizēšanu ir guvis starptautisku atpazīstamību un raksts par pētījuma rezultātiem “Mašīnmācīšanā balstīts ietvars uzņēmuma dokumentu klasificēšanai” iekļauts starptautiskā Springer izdevumā Enterprise Information Systems (LNBIP 417).

Pētījuma mērķis bija izveidot un novērtēt elastīgu dokumentu uztveršanas modeli, kas izmanto mašīnmācīšanos dokumentu klasificēšanai, pamatojoties uz viena vai vairāku metadatu vienību vērtībām. Pētījumā tika izmantoti dokumentu vadības sistēmām raksturīgie dokumentu un klasifikācijas metadatu lauki.

RIX Technologies plāno iekļaut šī pētījuma rezultātā izveidoto modeli savos risinājumos, tādējādi piedāvājot saviem klientiem mūsdienīgus un zinātnē balstītus IT risinājumus. Tā piemēram, viedās klasifikācijas bota izveide un integrācija DVS NAMEJS, kas atvieglos DVS Namejs lietotāju darbu, veicot sākotnējo dokumentu klasifikāciju lietvežu vietā.