No 2017. gada 29.jūnija līdz 1.jūlijam Sietlā, Microsoft Campus notika Latvijas delegācijas tikšanās ar Microsoft Korporācijas vadības pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas inovatīvu risinājumu ieviešanā.

Delegācijas sastāvā piedalījās RIX Technologies valdes locekle Eva Butāne, kura prezentēja RIX Technologies izstrādāto pilota projektu. Šis un citu IKT uzņēmumu prezentētie projekti tiek realizēti ar mērķi veicināt sadarbību Latvijas digitālās transformācijas procesā un datos balstītas sabiedrības un valsts attīstībā. Tikšanās laikā tika apspriestas nākotnes sadarbības iespējas, lai nodrošinātu Latvijas uzņēmumu izstrādāto inovatīvo produktu izvēršanu starptautiskajā tirgū. Būtisks panākumu priekšnosacījums IKT projektu attīstībai ir jauno mākoņdatošanas tehnoloģiju izmantošana.

Šīs tikšanās pirmsākumi meklējami 2017. gada 1. februārī, kad  Microsoft Latvia pievienojās VARAM un LIKTA parakstītajam Sadarbības memorandam, kurš paredz, ka sadarbībā starp valsti un nozari jāveido inovatīvi, eksportspējīgi, tehnoloģiju iespējās un datu pieejamībā balstīti risinājumi, kas uzlabotu publiskā sektora orientāciju uz klientiem, elastību un sniegto pakalpojumu ērtumu.