Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) 19. gadskārtējās konferences, kas notika š.g. 7.decembrī, galvenā tēma – “Latvija ceļā uz viedvalsti – datos balstīta pārvalde un ekonomika” un arī šogad tās partneris bija RIX Technologies. Konferencē diskutēja par inovatīviem uzņēmējdarbības modeļiem un digitālo transformāciju Latvijā, kā arī veiksmes stāstiem biznesā, publiskajā sektorā un sabiedrībā, tostarp datu apstrādes izaicinājumiem, atvērtiem datiem un to nozīmi uzņēmējdarbības vides sakārtošanā, kā arī IKT izglītības nozīmi.

AS „RIX Technologies” izpilddirektore Inguna Pede, kura piedalījās konferences paneļdisksijā uzsvēra: „Uzkrāto datu apjoms ir būtiski pieaudzis un turpinās augt. Mēs esam intensīvi digitalizējuši un uzkrājuši dokumentus, pēdējo 3 gadu tendence ir bijusi centralizācija un vienota dokumentu aprite, paturot prātā tēzi, ka cilvēks nav radīts liela apjoma datu apstrādei un analīzei, šeit tehnoloģijai ir jāstrādā cilvēka vietā un ir jāpalīdz pārvaldīt uzkrātos datus, sniedzot pievienoto vērtību un jēgu (sense) no šiem datiem.”

Konferences ietvaros apskatāmajā ekspozīcijā RIX Technologies stendā Ziemassvētku noskaņās varēja tuvāk iepazīties uzņēmuma piedāvāto dokumentu vadības risinājumu Namejs un uzdot interesējošus jautājums ekspertiem par savas organizācijas dokumentu vadības sakārtošanu.