Vienmēr būt soli priekšā ir moto, kuru RIX Technologies izmanto savu risinājumu izstrādē. Šodienas zinātniskie pētījumi ir mūsu produktu rītdienas realizācijas. Šobrīd ar lepnumu iepazīstinām ar savu jaunāko zinātnisko pētījumu “Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide”.

Šis pētījums tika realizēts kā starpnozaru pētījums medicīnas nozarē sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu (Slimnīca) un  Latvijas Lauksaimniecības universitātes IT fakultātes zinātniekiem. Saskaņā ar ASV pētījumu*, 96% no pacientu sūdzībām medicīnas nozarē ir par klientu apkalpošanas trūkumiem un dokumentu aizpildīšanas problēmām. Līdz ar to pētījuma mērķis – atvieglot un padarīt efektīvāku medicīnas iestāžu darbinieku darbu ar ienākošajiem dokumentiem. Tipveida ienākošie dokumenti, kuri sastāda lielāko daļu no dokumentu plūsmas, var tikt apstrādāti ar mākslīgā intelekta metodēm, tādējādi atbrīvojot darbiniekus no vienveidīga, viņu kvalifikācijai neatbilstoša darba.

Pētījuma rezultātā ir  izveidots elastīgs uz  mašīnmācīšanās metodēm balstīts dokumentu klasificēšanas rīka modelis. Iegūtais modelis jeb, kā mēs to devējam – viedās klasifikācijas bots DOBO – ietver sevī klasifikācijas metožu izvēli, metožu hiperparametru konfigurāciju un daudzu citu ar mašīnmācīšanos saistītu parametru konfigurēšanu. DOBO lietotājiem nodrošina vizuālus līdzekļus, kuri ļauj analizēt klasifikācijas rezultātus un konfigurēt turpmākos mācību posmus, tādējādi palielinot DOBO prognožu precizitāti.

Pētījumā piedalījās Slimnīcas speciālisti, kuri izvērtēja pētniecības darbā iegūtos rezultātus –  izveidoto viedās sistematizācijas bota DOBO prototipu, veica tā testēšanu un aprobāciju.

Pētījums realizēts SIA “IT kompetences centrs” projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ietvaros.

04.06.2020

*) https://builtin.com/artificial-intelligence/artificial-intelligence-healthcare