29. un 30. aprīlī norisinājās Eiropas Savienības (ES) institūciju un dalībvalstu diplomātisko arhīvu vadītāju darba grupas (EUDiA) plenārsēde, kurā prezidējošā valsts iepazīstina ar aktualitātēm un izaicinājumiem un risina aktuālos jautājumus dokumentu apmaiņas un arhīvu jautājumos.
RIX Technologies šīs plenārsēdes ietvaros bija uzticēta iespēja pārstāvēt Latvijas IT sasniegumus un dalīties pieredzē par sasniegto.
Īpašu interesi izraisīja Latvijā realizētās Publiskās pārvaldes dokumentu integrācijas vides projekts, kas ļauj savstarpēji iestādēm apmainīties ar dokumentiem drošā un atsekojamā veidā. Produktīvās tikšanās rezultātā pārrunāta situācija dalībvalstīs un secināts, ka problēmas un izaicinājumi, uz kuriem jāfokusējas nākamajā periodā, ir vienādi visām dalībvalstīm: kā saglabāt elektroniskos dokumentus nākamajām paaudzēm, nodrošinot labu kvalitāti, lasāmību un juridiskā spēka atsekojamību.
Pēc tikšanās RIX Technologies turpināsies sadarbība ar plenārsēdē iepazītajiem ekspertiem dokumentu vadības risinājumu jomā.