Kopdarbs

DVS Namejs ir efektīvs kopdarba rīks, jo nodrošina darbiniekiem iespēju apstrādāt vienu dokumentu un atsekot tā izmaiņas un versijas, izskatīt dokumentus sanāksmēs un pieņemt lēmumus, kā arī saņemt paziņojumus par veicamajām darbībām vai aktualitātēm. Mobilitātes iespēja dod papildus ieguvumu kopdarbam, jo operatīvi nodrošina dokumentu deleģēšanu, saskaņošanu un apstiprināšanu no jebkuras vietas.

Uzdevumi2

Kopdarba atbalstam:

 • Versiju kontrole
 • Darba plūsmas
 • Sagataves
 • Elektroniskais paraksts
 • E-pastu paziņojumi
 • Sanāksmju pārvaldība
 • Elektroniskā balsošana.

 

Efektivitāte

Namejs piedāvā virkni mehānismu, kas ļauj padarīt dokumentu apriti organizācijā efektīvāku. Tāpēc Nameja ieviešana organizācijā ir piemērots iemesls un brīdis, lai izdarītu darba efektivizācijai nepieciešamās izmaiņas organizācijas procesos. Tas ļaus atbrīvot darbiniekus no dažādu tehnisku vai dublējošu funkciju veikšanas un apstrādāt dokumentus ātrāk un kvalitatīvāk. Rezultātā tiks paaugstināta organizācijas darba kvalitāte un samazinātas izmaksas.

rez_sc

Efektivitātes atbalstam:

 • Darba plūsmas;
 • Sagataves;
 • Versiju kontrole;
 • Elektroniskais paraksts;
 • Masveida uzdevumu apstiprināšana;
 • Masveida dokumentu parakstīšana;
 • E-pastu iesūtīšana sistēmā;
 • Vadītāja uzdevumu bloks;
 • Datnes priekšskats;
 • Rezolūciju projektu veidošana.

 

Mobilitāte

Web bāzētais risinājums ļauj brīvi piekļūt organizācijas dokumentiem, saskaņā ar noteiktajām lietotāja piekļuves tiesībām un veicamajiem uzdevumiem. Papildus tam, sistēma atbalsta darbu no mobilajām iekārtām, kas ļauj vadītājiem pārraudzīt darbu izpildi, operatīvi pieņemt lēmumus un deleģēt darbus arī savas prombūtnes laikā.

SAGATAVE

Mobilitātes atbalstam:

 • Pieejams no jebkuras vietas
 • Pilnvērtīgs darbs no mobilajām iekārtām bez papildus instalēšanas un lincenēšanas
 • Lietotāju pieejas kontrole.

 

Kontrole

Vaditajs

Kontroles procesu atbalstam:

 • Dokumenta kontroles bloks
 • Portāla bloks “Kontrolē esošie dokumenti”
 • Portāla bloks “Aktuālie uzdevumi”
 • Portāla bloks “Padotā uzdevumi”
 • Portāla bloks “Uzdotie uzdevumi”
 • Portāla bloks “Apstiprināmie uzdevumi”
 • E-pasta notifikācijas
 • Meklēšana
 • Dokumenta versiju kontrole.