Mēs esam izstrādājuši informācijas sistēmas dažādās jomās, atbilstoši katras organizācijas prasībām, vajadzībām un definētajai platformai, nodrošinot gan biznesa, gan programmatūras prasību analīzi, gan arī izstrādājamā risinājuma projektēšanu, izstrādi, testēšanu, ieviešanu, lietotāju apmācību, uzturēšanu un lietotāju atbalstu.

Projektiwb2