A/s RIX Technologies akcionāri

Eva Fadejeva

Sandis Kolomenskis

Mūsu pārvaldes institūcijas sastāvs

Valde

Eva Fadejeva, valdes priekšsēdētāja, pārstāv vienpersoniski 

Eva.fadejeva@rixtech.lv; +371 67142990

Inguna Pede, valdes locekle, izpilddirektore, pārstāv vienpersoniski

Inguna.pede@rixtech.lv; +371 67142990

A/s RIX Technologies ir veiksmīgi noslēgusi 2021. finanšu gadu, kompānijas nākotnes darbības perspektīvas vērtējamas kā stabilas.

Uzņēmums pievērš īpašu uzmanību korporatīvās pārvaldības principu ievērošanai, ikdienas darbībā veidojot atvērtu un uzticamu komunikāciju ar saviem klientiem, partneriem, darbiniekiem un citām iesaistītajām pusēm, kā arī nodrošinot atbilstību Latvijas un starptautiskajām likumdošanas normām un ētikas standartiem.

Uzņēmuma galvenā vērtība ir tā darbinieki – 51% darbinieku strādā vairāk kā 10 gadus. Darbinieku labbūtības uzlabošanai par nostrādātajiem gadiem un sasniegto vecumu tiek piešķirtas papildus atvaļinājuma dienas, ka arī 2023.gadā uzņēmums maina savu bāzi, pārceļoties uz A klases biroja telpām.

Uzņēmumā ir izveidots Ētikas kodekss ar mērķi ir veidot biznesa praksi, kas ir balstīta uz ētikas pamatprincipiem un palīdz darbiniekiem rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar dažādām ētikas dilemmām.
Kodeksā ietvertie ētikas principi un normas ir saistoši darbiniekiem viņu attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar valsts un nevalstiskām institūcijām un biznesa partneriem.
Uzņēmuma pamatvērtības ir: godīgums un taisnīgums, atbildība, atklātība, lojalitāte, profesionalitāte, cieņa, atvērtība, laipnība un entuziasms.

Tuvāk ar Ētikas kodeksu var iepazīties šeit.