A/s RIX Technologies akcionāri

Eva Fadejeva

Sandis Kolomenskis

Mūsu pārvaldes institūcijas sastāvs

Valde

Eva Fadejeva, valdes priekšsēdētāja, pārstāv vienpersoniski 

Eva.fadejeva@rixtech.lv

Inguna Pede, valdes locekle, izpilddirektore, pārstāv vienpersoniski

Inguna.pede@rixtech.lv

Ētikas kodekss

Uzņēmumā ir izveidots Ētikas kodekss ar mērķi ir veidot biznesa praksi, kas ir balstīta uz ētikas pamatprincipiem un palīdz darbiniekiem rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar dažādām ētikas dilemmām.
Kodeksā ietvertie ētikas principi un normas ir saistoši darbiniekiem viņu attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar valsts un nevalstiskām institūcijām un biznesa partneriem.
Uzņēmuma pamatvērtības ir: godīgums un taisnīgums, atbildība, atklātība, lojalitāte, profesionalitāte, cieņa, atvērtība, laipnība un entuziasms.

Tuvāk ar Ētikas kodeksu var iepazīties šeit.