RIX tic ilgtspējīgai biznesa pieejai, līdzsvarojot ietekmes uz vidi mazināšanu sociālās vienlīdzības veicināšanu, un ekonomiskā labuma gūšanu.

RIX ir ieviesta Integrētā vadības sistēma atbilstoši ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 standartu prasībām. Tāpat RIX ir izvēlējies ESG orientētu pieeju savā darbībā, rūpējoties gan par vides saglabāšanu, gan īstenojot sociālās atbildības pasākumus, kā arī nodrošinot labu pārvaldu uzņēmumā.

E (ietekme uz vidi)

RIX izstrādā un ievieš projektus IKT nozarē, kas palīdz mazināt ietekmi uz vidi gan RIX klientiem, gan to sadarbības partneriem. Ieviestie projekti saistīti gan ar “bezpapīra” vidi, gan attālināto papkalpojumu sniegšanu. Uzņēmumā īstenotie projekti ļauj klientiem digitalizēt savus darba procesus, tādējādi ietaupīt resursus. Piemēram, Elektroniskā iepirkumu sistēma ir ļāvusi ietaupīt organizācijām, kurām jāievēro Publisko iepirkumu likums, darbinieku resursus šo iepirkumu sagatavošanā, gan arī šo organizāciju preču un pakalpojumu piegādātājiem piedāvājumu sagatavošanā, nodrošinot pilnu procesu “bezpapīra” vidē. Izstrādātie publiskie elektroniskie pakalpojumi, tādi kā dzīvesvietas deklarēšana, ietaupījuši gan publisko iestāžu darbinieku laiku klientu apkalpošanā, gan arī papīru dokumentu apstrādē, kā arī klientu patērētos resursus ceļā, jo pakalpojums pieejams attālināti.

Uzņēmuma izstrādātā dokumentu vadības sistēma Namejs, ko izmanto vairāk nekā 47 000 lietotāju, ļauj RIX klientiem pilnībā digitalizēt dokumentu apstrādi, nodrošinot visu dokumentu dzīves ciklu sistēmā, tādējādi līdz minimumam samazinot papīra dokumentu izmantošanu un vides piesārņošanu.

Lai samazinātu vai novērstu RIX darbības rezultātā negatīvo ietekmi uz vidi, uzņēmums veic šādus pasākumus:

  • energoefektīvās tehnikas iegāde (serveri, datori, monitori) un energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana ar mērķi mazināt elektroenerģijas patēriņu,
  • papīra patēriņa mazināšanai uzņēmumā ieviesta elektroniskā dokumentu aprite (DVS “Namejs”),
  • papīra kvalitātes kontrolei uzņēmumā tiek lietots papīrs ar mazāku svaru, kas marķēts ar FSC (Forest Stewardship Council) preču zīmi,
  • papīrs, kas ražots bez hlora gāzes izmantošanas (ECF tehnoloģija); papildus ir ieviesta otrreizēji pārstrādāta papīra lietošana,
  • bīstamo atkritumu (nolietoto kārtridžu, lampu, biroja tehnikas, akumulatoru, bateriju) utilizācija,
  • atkritumu dalīta vākšana. 

Sadarbībā ar LVRTC informējām sabiedrību par eParaksta izmantošanas efektivitāti – iestādot tik daudz koku, cik pagājušajā gadā tika izmantoti eParaksti un ieekonomēti papīra resursi.