Zemkopības ministrija un tās pakļautības iestādes veic savu darbību šādās jomās:

 • Lauksaimniecība
 • Lauku attīstība
 • Pārtika
 • Veterinārija
 • Meža nozare
 • Zivsaimniecība

Namejs ieviešanas rezultātā

 • Vienotā informācijas vidē apvienota Zemkopības ministrija, tās padotības iestādes un to struktūrvienības visā Latvijā, tādejādi nodrošinot drošu, ātru, laika un cilvēkresursu ziņā efektīvu informācijas un dokumentu apriti visā zemkopības resorā;
 • Ir pilnībā nodrošināta organizācijas procesu (uzdevumi, kontrole, saskaņošana) vadība;
 • Informācijas apstrāde vienā sistēmā ieviesta visā resorā kopumā;
 • Darba procesu nepārtrauktība – var lietot no jebkuras vietas pasaulē, kur vien pieejams internets; var lietot no jebkuras ierīces;
 • Vizēšana un dokumentu parakstīšana norit juridiski korekti;
 • Realizēta klientu orientēta pieeja – informācija no klientu apkalpošanas centra nekavējoties nonāk sistēmā;
 • Automatizēts un elektronizēts visu iestādes dokumentu pilnu dzīves cikls, informācijas, dokumentu un e-pakalpojumu plūsma un aprite;

Izaicinājumi

 • Kopumā ministrijā un tās resora iestādēs ir liels struktūrvienību skaits, kas atrodas ģeogrāfiski dažādās vietās;
 • Liels ikdienā apstrādājamo dokumentu apjoms un procesos iesaistīto darbinieku skaits;
 • Komplicēti iekšējās un ārējās komunikācijas procesi;
 • Nepieciešamība optimizēt un automatizēt rutīnas darbu.

Ieviestais risinājums

Izveidotais risinājums ir droša Zemkopības ministrijas un visu tās padotībā esošo iestāžu vienota informācijas telpa – digitāla darba vide, kas nodrošina automatizētu un elektronizētu informācijas, dokumentu un e-pakalpojumu plūsmu ministrijā un sešās tās padotībā esošajās iestādēs un to struktūrvienībās visā Latvijā.

 • Ieviesta dokumentu reģistrācija;
 • Ieviesta dokumentu aprite;
 • Ieviesta dokumentu aprite starp iestādēm;
 • Ieviesta procesu automatizācija;
 • Ieviests elektroniskais paraksts;
 • Integrācija ar e-pastu;
 • Speciāla kontrole izveidota, lai varētu sekot līdz ar MK dokumentiem;
 • DVS Namejs ir integrēta ar klientu pārvaldības risinājumu;
 • DVS Namejs ir integrēta ar finanšu pārvaldības sistēmu.

Pirms DVS Namejs ieviešanas

 • Iepriekš ZM izmantoja sistēmu, kurai bija ierobežota funkcionalitāte un laika gaitā kļuvusi zema veiktspēja;
 • Katrā ZM pakļautības iestādē tika izmantotas atšķirīgas sistēmas, tādēļ bija apgrūtināts elektroniskais kopdarbs;
 • Daži dokumentu veidi tika reģistrēti struktūrvienību elektroniskajās izklājlapās vai papīra reģistros.
 • Nodrošināta organizācijas procesu – dokumentu aprites, uzdevumu vadības, sanāksmju vadības, notikumu vadības un kontroles – standartizācija gan vienas iestādes, gan visa resora ietvaros;
 • Nodrošināts katras iestādes unikālo biznesa procesu atbalsts;
 • Novērsta informācijas dublēšanās;
 • Nodrošināta informācijas telpas integrēšana ar citām informācijas sistēmām (Personāla vadības sistēma, Klientu vadības sistēma, Finanšu vadības sistēma u.c.);
 • Padarīts caurspīdīgs un pārskatāms dokumentu vadības un lēmumu pieņemšanas process.