Valmieras Tehnikums, kas ir viena no lielākajām izglītības iestādēm Vidzemes reģionā, ir moderns, mūsdienīgs Vidzemes profesionālās izglītības centrs. Tehnikuma personāls strādā, lai nodrošinātu jaunas, kvalitatīvas profesionālās izglītības programmas un to atbilstību darba devēju vajadzībām, kā rezultātā piesaistītu un noturētu kvalificētu darbaspēku Vidzemes reģionā. Iecerēto mērķu sasniegšanai, Vidzemes tehnikumam bija nepieciešama kvalitatīva dokumentu un informācijas pārvaldības sistēma. Šim mērķim tika izvēlēta DVS Namejs un jau augustā tiks uzsākts ieviešanas process, lai ar jaunā mācību gada sākumu pilnvērtīgi nodrošinātu elektronisku dokumentu apriti un kontroli, kā arī pedagoģisko sēžu automatizāciju.