Daudzi uzņēmēji, kuri interesējas par DVS Namejs, mums jautā par savas nozares uzņēmumu pieredzi sistēmas izmantošanā. Te nu gribam precizēt, ka nav divu vienādu DVS Namejs ieviešanu, jo katram, vai tas būtu uzņēmējs vai valsts pārvaldes iestāde, ir savas prioritātes un savi procesi. Bieži vien saistītie uzņēmumi un iestādes izvēlas izmantot savus tipveida procesus, taču arī tie niansēs var būt atšķirīgi.

Izmantojot DVS Namejs, tajā tiek apstrādāti dažādi ar dokumentiem saistīti procesi, taču izvēlēties, ar ko sākt ieviešanu, ir atkarīgs no tā, kādi ir aktuālie izaicinājumi.

Sniegsim dažus piemērus:

  • Starptautiskam uzņēmumam bija nepieciešamība automatizēt visus ar personālu saistītos dokumentus, lai darbinieki paši var tos iesniegt, nodot saskaņošanai vadītājam, redzēt ar sevi saistītos rīkojumus un iepazīties ar tiem. Tādēļ, kā viens no pirmajiem procesiem tika ieviesta personāla dokumentu apstrāde.
  • Uzņēmējam, kuram bija svarīgi, lai darbinieki pārzinātu aktuālos kvalitātes vadības procesus un savā darbā tos ievērotu, kā pirmā no ieviešanas prioritātēm bija kvalitātes vadības sistēmas dokumentu pārvaldības ieviešana.
  • Uzņēmumam, kurš vēlējās atbrīvoties no sava esošā papīru dokumentu arhīva, vispirms tika ieviests dokumentu reģistrācijas process ar iespēju reģistrēt vēsturiskos dokumentus.
  • Uzņēmumam, kura valdes sēdēs vienmēr tiek pieņemti svarīgi, uz dažādiem izskatāmajiem materiāliem (dokumentiem, piedāvājumiem, prezentācijām) pamatoti lēmumi, pirmā prioritāte bija sēžu procesa automatizācija ar elektronisko balsošanu un protokolu ģenerēšanu pēc sēdes.
  • Uzņēmumam, kurš veic aktīvu saimniecisko darbību, pamatojoties uz pasūtījumu līgumiem, kā galvenā prioritāte bija līgumu procesa automatizācija.

 

  • Uzņēmumam, kuram ir vairākas filiāles, bija nepieciešams nodrošināt attālinātu dokumentu aprites procesu, kas tika paveikts ar korespondences un līgumu aprites ieviešanu.

 

Nelieliem uzņēmējiem, kuriem nav savi strikti definēti procesi, mēs piedāvājam tipveida sagatavi, kuras standarta konfigurācijā jau ir iekļauti plašāk izmantojamo dokumentu veidu aprites procesi (korespondence, līgumi, rīkojumi, nolikumi) un tos var izmantot jau pieejamā standarta konfigurācijā, vai pielāgot,  papildināt pēc nepieciešamības atbilstoši savām vajadzībām.