SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (RAKUS) ir lielākā daudzprofilu āstniecības iestāde Latvijā kas nodrošina daudzpusīgu diagnostiku un ārstēšnu pacientiem, kā arī veic zināniski pētniecisko darbu un attīstīa inovācijas, nodrošina jauno speciālistu apmācību un īsteno pasākumus sabiedrības izglītošanai un veselības veicināšanai.

Slimnīcas sastāvā ietilpst seši stacionāri „Gaiļzers”, „Latvijas Onkoloģijas centrs”, „Biķernieki”, „Linezers”, „Latvijas Infektoloģijas centrs” un „Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”, kā arī Patoloģijas centrs.

Pirms DVS Namejs ieviešanas

  • Iepriekš RAKUS izmantoja vēsturisku sistēmu, kurai bija ierobežotas lietošanas iespējas, laika  gaitā kļuvusi zema veiktspēja un nebija ražotāja atbalsta;
  • Pēc slimnīcas centralizācijas informācijas apmaiņā bija nepieciešamība sadarboties ar pārējiem  stacionāriem, kas bez centralizēta risinājuma nebija iespējams;
  • Bez sanāksmju dokumentu pārvaldības bija sarežģīti atsekot valdes sēdēs pieņemtos lēmumus,  atsekot to izpildei.

Ieviestais risinājums
• Ieviesta dokumentu reģistrācija
• Ieviesta dokumentu aprite
• Ieviesta procesu automatizācija, dokumentu ģenerēšana un saskaņošana
• Ieviests elektroniskais paraksts
• Ieviesta valdes sēžu dokumentu elektroniska pārvaldība
• Ieviesta integrācija ar e-pastu un skeneriem

Ieviešanas rezultātā
• Vienotā informācijas vidē darbojas slimnīcas visi 6 stacionāri;
• Nodrošināta organizācijas procesu (uzdevumi, kontrole, saskaņošana) vadība;
• Tiek nodrošināta darba procesu nepārtrauktība – var lietot no jebkuras vietas pasaulē, kur vien
pieejams internets;
• Vizēšana un dokumentu parakstīšana norit juridiski korekti;
• Nodrošināta organizācijas procesu – dokumentu aprites, uzdevumu vadības, sanāksmju vadības,
notikumu vadības un kontroles – standartizācija visa RAKUS ietvaros;
• Novērsta informācijas dublēšanās;
• Padarīts caurspīdīgs un pārskatāms dokumentu vadības un lēmumu pieņemšanas process.