Starp DVS Namejs lietotājiem ir daudz medicīnas iestāžu, jo DVS Namejs palīdz organizēt šo iestāžu ikdienas darbu ar dokumentiem, padarot procesus skaidrus un atsekojamus, kā arī nodrošinot tādas papildu iespējas, kā elektronisku lēmumu pieņemšanu sanāksmēs, iepirkumu strukturēšanu, lai saņemtu pietiekamu informāciju un varētu strādāt arī attālinātā režīmā.

Lielākais no klientiem ir Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, kurā ietilpst pieci stacionāri un Patoloģijas centrs, DVS Namejs izmanto jau ilggadēji, uzticot savus dokumentus RIX Technologies mākoņpakalpojumam.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs DVS Namejs izmanto jau ilgāku laiku, taču tieši šajā krīzes periodā sākuši plašāk izmantot elektroniskās aprites iespējas.

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca administrācija ieviešot dokumentu aprites procesus jau 2017. gadā, saprata automatizācijas priekšrocības un veiksmīgi tās pielieto savā ikdienas darbā.

To, ka arī pavisam neliels administratīvais aparāts var kvalitatīvi strādāt ar dokumentu apriti, pierādījusi Aizkraukles slimnīca.

Ieviešanas process ir uzsākts arī Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.

Pavisam nesen savu dokumentu apstrādei DVS Namejs par atbilstošāko ir izvēlējies Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, kurai tagad pievienojās arī Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca.

Rīgas veselības centrs aktīvi uzsācis DVS Namejs izmantošanu un plaši izmanto sistēmas iespējas.

Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”, kuram ir svarīga nozīme medicīniskās rehabilitācijas, veselības un sociālās aprūpes nodrošināšanā Latvijā, ar DVS Namejs var  ērti nodrošināt sadarbību starp centra filiālēm, tostarp arī attālināti.

Veselības ministrija ar tās resora iestādēm izmanto DVS Namejs. Šobrīd Veselības ministrijas darba apjoms ir pieaudzis vairākkārt un to būtu daudzkārt grūtāk paveikt, ja nebūtu tādas atbalsta sistēmas kā Namejs.

Augstskolas, kuras gatavo jaunos mediķus – Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa Universitāte – arī ir DVS Namejs lietotāji.