2017.gada 27.aprīlī notika Namejs lietotāju pašvaldību darba seminārs Latgalē. Dalībnieki aktīvi diskutēja par aktuālajiem jautājumiem, dalījās pieredzē un sniedza ieteikumus sistēmas attīstībai. Saņēmām atzinīgus vērtējumus: “Patīk jaunā Nameja ērtā dokumentu reģistrācija”, “Automātisko atbilžu sagataves atvieglo dzīvi”, “Vadībai patīk strādāt ar īso formu”. Lietotāju atzinība mūs iedvesmo tālākajiem darbiem.

Lietotāji atzinīgi novērtēja semināra formātu, kas ļauj katram izteikt savu redzējumu un komentārus. Noteikti turpināsim šo semināru ciklu!
Liels paldies Līvānu novada domei par viesmīlīgo uzņemšanu un Latgales mākslas un amatniecības centram par ekskursiju Stikla muzejā un stikla brīnumu tapšanas demonstrāciju Stikla pūšanas darbnīcā!