Tā nu ir sagadījies, ka šovasar vienlaikus divas jūrniecības izglītības iestādes: Latvijas Jūras akadēmija un Liepājas Jūrniecības koledža ir uzsākušas DVS Namejs ieviešanu. Šīs izglītības iestādes, tāpat kā daudzas citas, ir novērtējušas tehnoloģiju vērtību un kvalitatīvu rīku nepieciešamību, kas aktualizējies tieši šobrīd. Ne velti saka, ka latvieši ir jūras braucēju tauta un Krišjāņa Valdemāra aizsāktās jūrniecības tradīcijas tiek uzturētas!

Priecājamies par DVS Namejs lietotāju pulka pieaugumu un tehnoloģiju līmeņa paaugstināšanos šajās izglītības iestādēs!

14.09.2020