Daudziem DVS Namejs lietotājiem sistēmā jau uzkrāts ievērojams elektronisko dokumentu apjoms un jāsāk domāt par to nodošanu arhīvā. DVS Namejs Arhīva modulis ir paredzēts, lai tieši no sistēmas sagatavotu datus arhivēšanai vai iznīcināšanai.

Kā to izdarīt? Tam nepieciešams zinošs arhivārs un tādēļ esam sagatavojuši apmācību kursu, kurā arhivāri var apgūt DVS Namejs iestrādāto funkcionalitāti un praktiski nostiprināt iegūtās zināšanas.

Pirmās arhivāru grupas mācības jau notikušas šī gada pavasarī, šobrīd septembrī darbu uzsākt gatavojas jau otra grupa.

Uz apmācībām aicinām gan arhivārus, lai apgūtu ar arhīvu saistīto biznesa procesu organizāciju DVS Namejs, gan IT speciālistus, lai nodrošinātu ar arhīvu specifiku saistītos konfigurēšanas darbus. Apmācību programma ir sadalīta 2 dienās ar nedēļas intervālu, lai dalībnieki varētu nostiprināt apgūtās zināšanas un praktiski izmēģināt tās savā vidē. Tā ir lieliska iespēja pārrunāt arhivēšanas procesus ne tikai ar RIX Technologies apmācību vadītāju, bet arī izdiskutēt aktuālos jautājumus grupas dalībnieku starpā.

Saņemt detalizētāku informāciju vai pieteikties uz arhivāru apmācībām var rakstot uz info@namejs.lv.