Finanšu izlūkošanas dienests (FID), kura uzdevumos saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu ietilpst neparastu un aizdomīgu darījumu kontrole, kurš iegūst, saņem, reģistrē, apstrādā, apkopo, uzglabā, analizē un sniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai, rūpīgi izvērtējot dažādus dokumentu vadības risinājumus un to piemērotību saviem dokumentu apstrādes procesiem, izvēlējušies DVS Namejs un uzsākuši tā ieviešanu. Ar DVS Namejs palīdzību tiks sistematizēti un optimizēti dokumentu apstrādes procesi.