2018.gada 1.novembrī notika DVS Namejs Enterprise lietotāju seminārs, kurā tika pastāstīts par jaunajām iespējām, kuras realizētas DVS Namejs, lai uzlabotu lietotāju darba procesus, par realizētajiem jaunajiem moduļiem un to funkcionālajām iespējām (tai skaitā par Arhīvu moduli, Lietu pārvaldības moduli, Klasificētās lietvedības risinājumiem), kā arī tika sniegts ieskats plānotajos jaunumos.

Sadarbībā ar Visma Enterprise tika prezentēta realizētā integrācija ar Finanšu sistēmu Horizon, kura nodrošina to, ka personāla dati un dokumenti jāievada tikai vienā no sistēmām, bet otra tos saņem integrācijas rezultātā, tādējādi padarot iestāžu speciālistu darbu ērtāku un ātrāku.

Seminārā piedalījās ap 100 valsts iestāžu pārstāvji, kuri izmanto Namejs Enterprise. Seminārā demonstrētie jauninājumi raisīja dzīvu dalībnieku interesi un diskusijas gan par pielietošanas iespējām, gan par izmantošanas normatīvo bāzi. Dalībnieki atzinīgi novērtēja uzsākto praksi – informēt biznesa pārstāvjus par izmantošanas iespējām un ieguvumiem, aicinot RIX Technologies šādus seminārus organizēt regulāri.