Jā gan, bet nevis jauns amats, bet jauna e-vide, kurā strādāt. Šādu plānu ir izvēlējušās veselas 10 organizācijas, kuras izvēlējušās strādāt ar DVS Namejs un gada nogalē izveidojušas un sakonfigurējušas darba vidi un sakārtojušas procesus, lai varētu uzsākt dokumentu apriti ar DVS Namejs no gada sākuma.

Līdz šim brīdim paveikts rūpīgs darbs analizējot biznesa procesus, tos pārvērtējot un optimizējot, lai dokumentu vadības sistēmas ieviešanu varētu pilnvērtīgi izmantot DVS Namejs iespējas. Lai gan Namejs iespējas ļauj uzsākt darbu jebkurā laika momentā, pārejot no reģistrācijas žurnāliem vai citām sistēmām, jauns gads kā allaž mums saistās ar lietu sakārtošanu un jaunu ieceru uzsākšanu, kas mudina lietotājus gada sākumu likt kā atskaites punktu jauniem darba procesiem.