Rekvizīti

A/S “RIX Technologies”
Reģ. Nr. 40003548427
Banka: A/S “Swedbank”
Konts: LV41HABA0551000774212

Juridiskā adrese

Elizabetes iela 15-4,
Rīga, LV-1010

Lietotāju atbalsta centrs

Tel.: +371 67142999
e-pasts: support@rixtech.lv
DVS Namejs atbalsts: namejssupport@rixtech.lv

Centrālais birojs

Elizabetes iela 15-4,
Rīga, LV-1010
Tel.: +371 67142990
E-pasts: info@rixtech.lv