Rekvizīti

A/S “RIX Technologies”
Reģ. Nr. 40003548427
Banka: A/S “Swedbank”
Konts: LV41HABA0551000774212

Juridiskā adrese

Blaumaņa iela 5a-3,
Rīga, LV-1011

Lietotāju atbalsta centrs

Tel.: +371 67142999
Fakss: +371 67142991
e-pasts: support@rixtech.lv

Centrālais birojs

Elizabetes iela 15-4,
Rīga, LV-1010
Tel.: +371 67142990
Fakss: +371 67142991
E-pasts: info@rixtech.lv