IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2021. gada otrajā ceturksnī uzsākta viena jauna pētījuma īstenošana, pabeigta viena pētījuma īstenošana un tiek turpināta visu iepriekš apstiprināto pētījumu īstenošana. Sagatavots un iesniegts astotais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Visas sanāksmes notikušas pilnībā attālināti.

Aprīlī un maijā norisinājusies pētniecības projektu atlase, kur pētniecības projektus IT kompetences centrā varēja iesniegt komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomā – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Tika saņemti divi pētniecības projektu pieteikumi, no kuriem viens virzīts tālākai apstiprināšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

Maijā noslēdzies A/S “RIX Technologies” pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents”. Pētījuma mērķis bija izveidot un aprobēt apmācāmu lietotāja atbalsta viedā Asistenta modeli. Modelim ir jānodrošina elastīga sadarbība starp procesā iesaistītajām trim pusēm (lietotāju, atbalsta darbinieku un datorizētu asistentu), kuras rezultātā asistents pakāpeniski apgūst, kā atbildēt uz lietotāja biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja Asistenta atbildes lietotājam nepalīdz, tad lietotāja jautājumu var novirzīt atbalsta darbiniekiem. Atbalsta darbinieki iegūst iespēju izmantot Asistenta zināšanu krātuvi komunikācijā ar lietotāju, kā arī iespēju izmantot komunikācijā iegūto informāciju, lai papildinātu un uzlabotu zināšanu krātuvi.

Aprīlī ir uzsākts A/S “RIX Technologies”, pētījums Nr. 1.17 “Dokumenta reprezentācijas modeļa veidošana dokumentu automatizētas klasifikācijas augstas precizitātes nodrošināšanai”. Pētījumā ir uzsāktas divas rūpnieciskā pētījuma  fāzes aktivitātes:

  • Digitālu un skenētu dokumentu izvietojuma (struktūras) identificēšana un reprezentācijas izveides pieredzes apkopošana un analīze
  • Dokumentu klasificēšanas modeļa attīstīšana un paplašināšana.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ietvaros.