IT kompetences centra projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” ietvaros ir pabeigti trīs pētījumi un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai ir iesniegti pirmie divi pārskati.

Projekta maksājuma pieprasījums Nr. 1 tika iesniegts un apstiprināts par kopējo summu € 255 581,98, kur saņemtais ERAF līdzfinansējums ir € 151 467,00, savukārt maksājuma pieprasījuma Nr. 2 attiecināmās izmaksas ir € 716 286,08 un saņemtais ERAF līdzfinansējuma avanss ir € 274 091,31.

Projekta ietvaros ir veiksmīgi pabeigti pirmie trīs zinātniskā virziena “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” pētījumi.

Pētījumā Nr. 1.5. “Informācijas sistēmu lietotāju aizdomīgu darbību identifikācijas metodes adaptācija reālajai videi pietuvinātiem apstākļiem”, kuru ir īstenojusi SIA “ABC software”, tika izveidota metode, kas nodrošinās aizsardzību pret elektroniskas informācijas nesankcionētu lietošanu no sistēmas autorizēto lietotāju puses. Veicot izstrādes, atbilstošie tehnoloģiskie komponenti tika pārcelti no laboratorijas uz mākslīgi veidoto vidi un tika veikta integrāciju ar atbalsta elementiem.

SIA “PricewaterhouseCoopers Information Technology Services” sadarbībā ar SIA “PricewaterhouseCoopers” un Rīgas Tehnisko universitāti ir īstenojuši pētījumu Nr. 1.9. “Daudzkriteriālas uzņēmuma transporta maršrutu plānošanas atbalsts”. Tika izstrādāta metodoloģija transporta maršrutu plānošanai un tās atbalsta rīka prototips, lai, optimizējot maršrutu plānošanu, samazinātu dabas un finanšu resursu patēriņu.

Pētījuma Nr. 1.12 “Adaptīvas mākoņdatošanas platformas mērogošanas metode atbilstoši konfigurējamai parametru kopai” rezultātā tika izstrādāta metode un izveidoti vairāki tās pielietojuma modeļi, lai esošās mākoņdatošanas platformas spētu adaptīvi reaģēt uz izmaiņām skaitļošanas resursu noslodzē. Šo pētījumu ir īstenojusi SIA “DATI Group” sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ietvaros.