Uzņēmuma pārskata gads ir no 1.oktobra līdz 30.septembrim.

Aktuālākais auditētais gada pārskats par periodu no 1.10.2017 līdz 30.09.2018 ir pieejams šeit.