Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Šogad 14.februārī Ēnu dienā RIX Technologies viesojās rekordliels ēnotāju skaits: piedalījās 13 jaunieši no dažādām Latvijas skolām, kuri vēlas savu nākotnes profesiju saistīt ar IT.

Jau otru gadu pēc kārtas populārākā ēnojamā profesija ir programmētājs, to arī jutām pēc intereses no mūs apciemojušajiem ēnotājiem. Kā nākamās tika minētas testētāju un projekta vadītāju profesijas. Jaunieši vēlējās uzzināt: cik ilgi un kas jāmācās, lai iegūtu kāroto specialitāti, kur to var iegūt un vai ar augstskolā iemācīto pietiek, vai tomēr zināšanas pastāvīgi ir jāpapildina. Neizpalika arī jautājumi par atalgojumu un darba laiku.

Priecājamies par jauniešiem, kuri mērķtiecīgi virzās pa izvēlēto karjeras ceļu! Ceram, ka mūsu pieredzes stāsti viņus iedvesmoja un sniegtie ieteikumi noderēs tālākā profesionālā attīstībā.