Portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu persona var uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā (deklarētā vai ārvalstīs reģistrētā dzīvesvieta, pases dati, vecāku, bērnu un laulātā personas kodi u.c.informācija).
Pakalpojums pieejams autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eParaksta, eID vai Mobilā ID autentifikācijas sertifikātu. E-pakalpojums ir viens no populārākiem portālā latvija.lv pieejamajiem e-pakalpojumiem.

AS RIX Technologies ir izstrādājis virkni e-pakalpojums, kuru mērķis ir padarīt publisko pakalpojumu sniegšanu valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs par klientam draudzīgu procesu, nodrošinot klientam (iedzīvotājam vai uzņēmējam) iespēju saņemt pakalpojumu viņam maksimāli ērtā formā.

E-pakalpojumi ir realizēti, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS) un integrēti ar elektroniskās parakstīšanas funkcionalitāti Latvijas valsts portālā www.latvija.lv.