Kā ikkatru gadu, arī par 2021.gadu ir veikts e-indeksa novērtējums, kurš parāda digitālās vides brieduma līmenis valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību darbā un pakalpojumu nodrošināšanā. 

Iepazīstoties ar e-indeksa materiālu apkopojumu, varam redzēt, ka, piemēram, dimensijā iestādes iekšējie procesi un starpiestāžu sadarbība/iekšējo procesu efektivitāte labākos rezultātus ir uzrādījušas tās, iestādes, kuras izmanto DVS Namejs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Pārtikas un veterinārais dienests un Zāļu valsts aģentūra.

Visaugstākais iegūto punktu skaits e-indeksā un augstākais vidējais e-pārvaldes brieduma līmenis starp ministriju resoru iestādēm ir Zemkopības ministrijas resoru iestāžu vidū. DVS Namejs kopumā izmanto 7 no 13 Latvijas ministriju resoriem.

DVS Namejs ir ērts rīks, ar kura palīdzību valsts iestādes un pašvaldības var gan sakārtot savus iekšējos procesus, gan uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

2022.02.16

Avots: https://www.varam.gov.lv/lv/valsts-iestazu-un-pasvaldibas-e-indekss