DVS Namejs procesi, kuri nav aktuāli visiem lietotājiem, izcelti atsevišķos moduļos, kurus var iegādāties pēc nepieciešamības.

Arhīvu modulis nodrošina nomenklatūras lietu un dokumentu nodošanu iestādes arhīvā, dokumentu izsniegšanu no arhīva, iznīcināšanu un nodošanu Latvijas Nacionālajam arhīvam.

Sanāksmju modulis nodrošina darbu ar sanāksmju materiāliem un dokumentiem no darba kārtības veidošanas līdz protokola ģenerēšanai, ieskaitot elektronisko balsošanu.

Lietu pārvaldības modulis nodrošina dokumentu strukturēšanu lietās, papildinot ar specifiskiem lietu un dokumentu atribūtiem.

Sevišķā lietvedība nodrošina DV un VNo dokumentu apstrādes procesus.

Personas datu apstrādes modulis nodrošina datu izgūšanu, kura nepieciešama reakcijai uz datu subjekta pieprasījumu, audita datu apstrādi un analīzi.