RIX Technologies konference “Ceļā uz valsts digitālo transformāciju” notiks 1. novembrī, plkst. 14:00, Aldara alus muzejā, Rīgā, Tvaika ielā 44.

Digitalizācija, kuru mēs piedzīvojam Latvijā, ir vairāk nekā tikai papīra dokumentu pārvēršana digitālā formātā. Tā nozīmē konceptuālu valsts atsacīšanos no papīra dokumentiem un pilnīgu pāreju uz elektronisko dokumentu apriti un e-adreses izmantošanu.

Konferencē diskutēsim, kāda ir šī digitālā transformācija Latvijā šobrīd un ko tā nākotnē nozīmēs valsts un pašvaldību iestādēm, uzņēmējiem un iedzīvotājiem? Vai šī digitālā transformācija ir tikai tehnoloģisks process – IT sistēmu modernizācija, pārvietošanās uz mākoni? Vai biznesa procesu un indivīdu paradumu maiņa? Kāds šobrīd ir regulējums un tiesu prakse attiecībā uz elektroniskā dokumenta tiesiskumu un pierādījuma spēku administratīvajā procesā?

Cilvēks nevar atklāt jaunus okeānus, ja viņam nav drosmes aizmirst krastu” /Andrē Žids/ – konferences noslēgumā piedāvāsim Jums patiesu un reālu iedvesmas stāstu par cilvēku un viņa spēju pieņemt neizbēgamās pārmaiņas.

Dalība ar personalizētiem ielūgumiem.