Šodien, 4.novembrī, Rīgā sākas Eiropas valstu un Ķīnas samits (16 +1), kurā tiksies daudzu Eiropas valstu un Ķīnas augstas amatpersonas. Samita 16+1 ietvaros notiekošajā biznesa forumā ir uzaicināts piedalīties arī uzņēmums AS “RIX Technologies”, lai iepazīstinātu Tūrisma un dzīves stila paneļdiskusijas dalībniekus ar Latvijas pieredzi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā ar IKT risinājumu palīdzību.

RIX Technologies valdes locekle Eva Butāne skaidro: “Tūrisms nav iedomājams bez muzeju apmeklējuma, tādēļ mēs informēsim foruma viesus, kā iespējams noskaidrot, kurā no muzejiem atrodas katru interesējošās kolekcijas, jo visi Latvijas akreditētie muzeji strādā vienā datu bāzē – Nacionālajā muzeju krājumu kopkatalogā.”

Nacionālais muzeju krājumu kopkatalogs jeb NMKK (www.nmkk.lv) ir vienots risinājums, kurā strādā kopā visi Latvijā akreditētie muzeji, neskatoties uz to darbības veidu: mākslas, dabas, auto vai citas jomas muzeji. Muzeju darbinieki NMKK veic savus ikdienas darbus: pārrauga kolekcijas, uztur muzeja eksponātu informāciju, tai skaitā attēlus un video materiālus, atbalstot restaurācijas, transportēšanas, inventarizācijas un citus ikdienas muzeju darba procesus eksponātu un kolekciju pārvaldībā.

Latvijas akreditēto muzeju krātuvēs glabājas vairāk kā 5 miljoni eksponātu, taču apmeklētājiem ekspozīcijās un izstādēs pieejama vien neliela daļa.

Līdz ar muzeju krājumu digitalizāciju tiek nodrošināta iespēja ikvienam interesentam iepazīties ar jebkura NMKK ievietotā muzeja krājumā esoša eksponāta tekstuālo, vizuālo, video un audio informāciju.
nmkk-lv
Muzeju krājumu digitalizācija un iekļaušana kopkatalogā veicina Latvijas muzeju krājumos esošās informācijas izmantošanu pētniecībai, zinātniskām publikācijām un mācību materiālu sagatavošanai. Savukārt projekta ietvaros izstrādātais un ieviestais e-pakalpojums veicina sabiedrības interesi un pieejamību Latvijas muzejos uzkrātajam kultūrvēsturiskajam mantojumam.