A/S RIX Technologies ir dibināta 2001.gada 1.jūnijā un šodien atzīmē savu 15 gadu pastāvēšanas jubilejas gadu.

A/s RIX Technologies valdes locekle Eva Butāne : “Mēs esam lepni ar to, ko esam sasnieguši savas darbības 15 gados –ir veiksmīgi realizēti daudzi nozīmīgi un sarežģīti programmizstrādes projekti dažādu nozaru klientiem, zīmols NAMEJS ir plaši atpazīstams dokumentu vadības risinājumu lietotāju jomā, kā arī plašākai sabiedrībai ir publiski pieejami mūsu mobilo aplikāciju risinājumi bez maksas, piem. Brīvdabas muzeja, Rundāles pils un citas aplikācijas. Laika gaitā ir uzkrātas nopietnas teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas šodien mums droši ļauj apgalvot, ka a/s Rix Technologies ir viens no konkurētspējīgākajiem programmatūras izstrādātājiem Latvijā.

Mēs esam pateicīgi mūsu uzņēmuma darbiniekiem, kas savas domas un darbus ir veltījuši mūsu izaugsmei. Vairāk kā 30% no a/s RIX Technologies darbiniekiem strādā kompānijā vairāk kā 10 gadus.

Mūsu jubilejas reizē gribu izteikt visdziļākās cieņas apliecinājumus visiem, kas mums ir uzticējušies un sadarbojušies ar mums šo 15 gadu laikā – mūsu klientiem, sadarbības partneriem un profesionālajām organizācijām.

Droši varu teikt, ka gandrīz katrs Latvijas iedzīvotājs tieši vai netieši ir bijis saskarsmē ar mūsu veidotājām sistēmām, un mēs esam lepni strādāt Latvijai.”

Par godu 15 pastāvēšanas gadu jubilejai a/s RIX Technologies laiž klajā savu jauno mājas lapu www.rixtech.lv un devīzi: “Domā citādi – domā digitāli!”