Saskaņā ar RIX Technologies integrētās vadības sistēmas prasībām, regulāri tiek veikta klientu apmierinātības analīze. Tādēļ, lai uzlabotu mūsu klientu apkalpošanas kvalitāti, vēlamies uzzināt Jūsu vērtējumu par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem.

Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, tādēļ lūdzam Jūs veltīt 5 minūtes, lai aizpildītu anketu