1.decembrī notika 18. Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) konference “Sabiedrības izaicinājumi digitālajā laikmetā”, kuras ietvaros notika prestižās ikgadējās nozares balvas “Platīna Pele” pasniegšana.

Šogad AS “RIX Technologies”, kas ir vadošais e-pārvaldes risinājumu izstrādātājs Latvijā, šogad godam aizstāvēja šo titulu, iekļūstot Platīna Peles e-pārvaldes risinājumu finālā ar 2 lieliskiem projektiem – “Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides (DIV) izveide” un “Elektronisko iepirkumu sistēmas apakšsistēma e-konkursi”, pirmais no kuriem saņēma arī augstāko apbalvojumu “Platīna Peli” šajā nominācijā.

Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vide ir risinājums, kas nodrošina standartizētu un drošu elektronisko dokumentu apriti starp publiskās pārvaldes iestāžu dokumentu vadības sistēmām (DVS), nodrošinot sūtījumu garantētu piegādi jeb drošs un nepastarpināts pastnieks starp iestāžu sistēmām.

DIV ieviešana tiek īstenota, ņemot vērā Valdības rīcības plānā noteikto mērķi – trīs gadu laikā nodrošināt 90% bezpapīra dokumentu apriti publiskajā pārvaldē, Oficiālās elektroniskās adreses koncepcijas īstenošanu un nepieciešamību nodrošināt efektīvu elektronisko dokumentu apriti starp iestādēm.

Galvenie ieguvumi no DIV izmantošanas ir:

  • valsts pārvaldes efektivitātes paaugstināšanās;
  • dokumentu nosūtīšanas un papīra, drukas izmaksu samazināšanās (pasta izdevumi un personīga piegāde);
  • dokumentu apstrādes izmaksu samazināšanās;
  • ērta elektroniskās informācijas atkārtota izmantošana.

DIV nodrošina to, ka iedzīvotāju iesniegtie elektroniskie iesniegumi, nonāk pie adresāta – valsts iestādes no jebkuras vietas Latvijā un ārpus tās, tādējādi nodrošinot arī dažādu sociālo grupu un reģionu iekļaušanu un veicinot IKT tehnoloģiju izmantošanu, līdz ar to padarot valsts pārvaldi pieejamāku iedzīvotājam un veicinot iedzīvotāju integrēšanu informācijas sabiedrībā.

Nākotnē plānots pilnveidot sistēmu arī sadarbībai ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Elektronisko iepirkumu sistēmas apakšsistēma e-konkursi nodrošina vienotu elektronisku vidi iepirkumu norisei: standartizētu dokumentācijas sagatavošanu no pasūtītāju puses, pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanu no pretendentu puses, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas procesu.

Galvenās e-konkursu izmantošanas priekšrocības ir:

  • iepirkumu procesa caurskatāmība, atklātība un informācijas pieejamība;
  • komersantu administratīvās noslodzes mazināšana, uzņēmējdarbības vides uzlabošana;
  • kontroles mehānismi nodrošina piedāvājumu kvalitātes uzlabošanu, kā rezultātā līdz vērtējumam tiek vairāk uzņēmēju, kas palielina konkurenci konkursā un labākas cenas iegūšanu Pasūtītājam;
  • korupcijas risku samazināšana, garantēti juridiski korekti iepirkumi.

Līdz ar e-konkursu ieviešanu tiek nodrošināta atbilstība Eiropas direktīvu 2014/24/ES un 2014/25/ES prasībām –  e-iepirkumu izmantot kā standarta rīku, kā arī atbilstība vienotā digitālā tirgus stratēģijai.

Šobrīd e-konkursu sistēmas lietošana ir brīvprātīga, taču no 18.04.2017 sistēmā tiks apstrādāti visi Centralizētie iepirkumi virs ES sliekšņa. No 1.10.2017 plānots apstrādāt visu pasūtītāju iepirkumus. No 1.04.2018 paredzēta obligāta Sistēmas lietošana – visu publisko iepirkumu procedūru veikšana Sistēmā, tai skaitā arī iepirkumiem virs 10 000 EUR.