E-pārvalde

Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.latvija.lv

Atpakaļ
Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.latvija.lv

Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.latvija.lv

 • Klients: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
 • Kategorija: E-pārvalde

Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.latvija.lv nodrošina Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem piekļuvi vienotajam valsts un pašvaldību pakalpojumu katalogam ar tajā izvietotajiem valsts un pašvaldību iestāžu sniegto pakalpojumu aprakstiem un valsts institūciju sniegtajiem e-pakalpojumiem, kā arī pieeju valsts pārvaldes, pašvaldību un nevalstisko institūciju interneta resursu saišu katalogam.

www.Latvija.lv nodrošina pieeju 46 e-pakalpojumiem un satur informāciju par vairāk kā 2006 valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanas iespējam. 2012.gada pirmajos septiņos mēnešos valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.Latvija.lv  ir lietojuši vairāk nekā 258 000 iedzīvotāji, kuri portālā pieejamos e-pakalpojumus ir skatījuši 647 239 reizes.

Mērķis

 • Nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem pieeju Latvijas valsts institūciju interneta resursiem un centralizētu piekļuvi dažādu institūciju sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem.
 • Nodrošināt valsts un pašvaldību vietni visu iestādes sniegto pakalpojumu aprakstu publicēšanai.
 • Nodrošināt platformu iestāžu e-pakalpojumu izmitināšanai un uzturēšanai.
 • Nodrošināt e-pakalpojumu saņemšanai nepieciešamo automātisku datu apmaiņu ar valsts informācijas sistēmām.
 • Radīt iespēju iestādēm neveidot individuālus elektroniskās pārvaldes risinājumus, bet izmantot piedāvātās  koplietošanas komponentes.

Ieguvumi

 • Iedzīvotājiem pieejama detalizēta un precīza informācija par valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un nosacījumiem to saņemšanai, kā arī dažādu institūciju e-pakalpojumi, kurus iedzīvotājs var pieprasīt un saņemt tiešsaistē.
 • Nodrošināta iespēja e-pakalpojumu saņemšanai izmantot vairākus lietotājiem pieejamos autentifikācijas līdzekļus.
 • Nodrošināta iespēja pieprasīt un saņemt e-pakalpojumus.
 • Nodrošināta iesēja sekot e-pakalpojumu izpildes gaitai un saņemt informāciju par izpildes gaitu un rezultātu.

Sistēmas lietotāji

 • Valsts un pašvaldību iestādes.
 • Ikviens interesents.
Copyright © 2012, RIX Technologies, Visas tiesības aizsargātas
Designed by Sichev design