Portfolio - E-pārvalde

e-pakalpojums Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Atpakaļ
e-pakalpojums Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

e-pakalpojums Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

  • Klients: LR Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Kategorija: E-pārvalde

Portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu persona var uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā (deklarētā vai ārvalstīs reģistrētā dzīvesvieta, pases dati, vecāku, bērnu un laulātā personas kodi u.c.informācija).
Pakalpojums pieejams autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, eParaksta, eID vai Mobilā ID autentifikācijas sertifikātu. 2012.gada pirmajā pusgadā e-pakalpojums ir bijis trešais visbiežāk izmantotais latvija.lv e-pakalpojums.

AS Rix Technologies ir izstrādājis 24 dažādus e-pakalpojums, kuru mērķis ir padarīt publisko pakalpojumu sniegšanu valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs par klientam draudzīgu procesu, nodrošinot klientam (iedzīvotājam vai uzņēmējam) iespēju saņemt pakalpojumu viņam maksimāli ērtā formā.

E-pakalpojumi ir realizēti, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS) un integrēti ar elektroniskās parakstīšanas funkcionalitāti Latvijas valsts portālā www.latvija.lv.

Mērķis

  • Nodrošināt ērtu, drošu un ātru informācijas iegūšanas e-pakalpojumu, kas ļauj optimizēt informācijas iegūšanas ātrumu un nepieciešamos resursus.

Ieguvumi

  • Nodrošināta iespēja saņemt pakalpojumu attālināti, novēršot nepieciešamību personīgi apmeklēt iestādi, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu vai pārstāvību apliecinošu dokumentu gadījumos, kad ziņas tiek pieprasītas par savu nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
  • Nodrošināta nepārtraukta datu aktualizēšana un apmaiņa, tāpēc  ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā.

Sistēmas lietotāji

  • Ikviens interesents. 2012.gada pirmajā pusgadā pakalpojums portālā latvija.lv saņemts 62 633 reizes.
Copyright © 2012, RIX Technologies, Visas tiesības aizsargātas
Designed by Sichev design