Namejs -

Bezpapīra birojs

Atpakaļ

Namejs_1.png
Vienkārša un pārskatāma darba vide ir jebkuras organizācijas ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījums. 
Uzņēmuma informācija ir uzņēmuma kapitāls, kam nepieciešama atbilstoša uzkrāšana, glabāšana un kontrole.

Organizācijas attīstības pamatā ir biznesa procesu nepārtrauktība, laika, finanšu un cilvēkresursu  ekonomija un jēgpilna izmantošana, automatizējot biznesa procesus.

Ja kaut vai uz diviem no zemāk izteiktajiem 10 apgalvojumiem, Jūs varat atbildēt apstiprinoši, tad Jūsu organizācijai ir nepieciešama uzņēmuma satura un dokumentu pārvaldības sistēma.

ML_3.png 

 

 

 

Copyright © 2012, RIX Technologies, Visas tiesības aizsargātas
Designed by Sichev design